Enum MarkdownFormatter

MarkdownFormatter enumeration

Anger hur utdata ska formateras.

public enum MarkdownFormatter

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Default1Dokumentet kommer att sparas med standardmarkeringsstil.
Git2Dokumentet kommer att sparas med Git markdown style.

Se även