Aspose.Html.Services

Den Aspose.Html.Services namnutrymmet innehåller -gränssnitt som protokoll för tjänsteimplementationer.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IDeviceInformationServiceEtt gränssnitt som beskrivs en miljö därDocument presenteras för användaren.
INetworkServiceTillhandahåller ett gränssnitt för nätverksoperationerna.
IRuntimeServiceDen här tjänsten används för att konfigurera körtidsrelaterade egenskaper.
IServiceDefinierar ett basgränssnitt för tjänstimplementering.
IServiceContainerTillhandahåller en behållare för tjänster.
IServiceProviderTillhandahåller en oföränderlig behållare för tjänster.
IUserAgentServiceEtt gränssnitt som beskrivs som en användaragentmiljö.