Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntax.Parser

Den Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntax.Parser namnutrymmet innehåller objekt och metoder som låter dig analysera markdown-dokumentet.

Klasser

KlassBeskrivning
BlockSyntaxDescriptorDefinierar BlockSyntaxDescriptor.
DelimiterRunDefinierar DelimiterRun
MarkdownBlockParserDefinierar basklassen MarkdownBlockParser
MarkdownInlineSyntaxParserDefinierar basklassen MarkdownInlineSyntaxParser
MarkdownParserRepresenterar en dokumenttolkare i MarkDown-format.
MarkdownSyntaxExtensionDefinierar basklassen för MarkdownSyntaxExtension

Strukturer

StruktureraBeskrivning
InlineParsingInstructionDefinierar InlineParsingInstruction-strukturen.
LineParsingInstructionDefinierar LineParsingInstruction.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IBlockParsingContextDefinierar IBlockParsingContext-gränssnittet.
IInlineEmphasisPostProcessingDefinierar IInlineEmphasisPostProcessing-gränssnittet.
IInlineLinkPostProcessingDefinierar IInlineLinkPostProcessing-gränssnittet.
IInlineParsingContextDefinierar IInlineParsingContext-gränssnittet.
IInlinePostProcessingDefinierar IInlinePostProcessing-gränssnittet
IInlinePostProcessingContextDefinierar gränssnittet IInlinePostProcessingContext
IMarkdownParserBuilderDefinierar basgränssnittet IMarkdownParserBuilder

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
BlockClosingReasonDefinierar BlockClosingReason enum.
DelimiterStateDefinierar DelimiterState enum.
ParsingInstructionParsingInstruction enum.