Class MarkdownSyntaxExtension

MarkdownSyntaxExtension class

Definierar basklassen för MarkdownSyntaxExtension

public abstract class MarkdownSyntaxExtension

Metoder

namnBeskrivning
abstract Setup(IMarkdownParserBuilder)Definierar gränssnittet för Setup

Se även