Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntax.Text

Den Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntax.Text namnrymden innehåller objekt och gränssnitt för att arbeta med text sources.

Klasser

KlassBeskrivning
SourceTextBasklassen implementerar SourceText.
SourceTextReaderRepresenterar SourceTextReader.
TextLineCollectionRepresenterar TextLineCollection.

Strukturer

StruktureraBeskrivning
TextLineRepresenterar TextLine.
TextSpanRepresenterar textomfånget.