Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntax

Den Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntaxnamnutrymmet innehåller objekt och gränssnitt för att arbeta med syntaxträdet i ett Markdown-dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
AtxHeadingSyntaxNodeRepresenterar AtxHeadingSyntaxNode.
AutoLinkSyntaxNodeRepresenterar AutoLinkSyntaxNode.
BlockProxyRepresenterar BlockProxy.
BlockQuoteSyntaxNodeRepresenterar BlockQuoteSyntaxNode.
BlockSyntaxNodeBasimplementering av BlockSyntaxNode.
CharacterReferenceSyntaxNodeRepresenterar CharacterReferenceSyntaxNode.
CodeSpanSyntaxNodeRepresenterar CodeSpanSyntaxNode
ContainerBlockSyntaxNodeBasimplementering av ContainerBlockSyntaxNode.
EmphasisSyntaxNodeRepresenterar emphasisSyntaxNode.
EmptyLineSyntaxNodeRepresenterar EmptyLineSyntaxNode.
EscapedCharacterSyntaxNodeImplementerade syntaxnoden för escape-tecken.
FencedCodeBlockSyntaxNodeRepresenterar FencedCodeBlockSyntaxNode.
HardBreakSyntaxNodeRepresenterar HardBreakSyntaxNode.
HTMLFragmentSyntaxRepresenterar HTMLFragmentSyntax.
IndentedCodeBlockSyntaxNodeRepresenterar IndentedCodeBlockSyntaxNode.
InlineContainerSyntaxNodeRepresenterar InlineContainerSyntaxNode.
InlineImageSyntaxNodeRepresenterar InlineImageSyntaxNode.
InlineLinkSyntaxNodeRepresenterar InlineLinkSyntaxNode.
InlineProxyRepresenterar InlineProxy.
InlineSyntaxNodeBasimplementering av InlineSyntaxNode.
LeafBlockSyntaxNodeBasimplementering av LeafBlockSyntaxNode.
LineBreakSyntaxNodeRepresenterar LineBreakSyntaxNode.
LinkDestinationSyntaxNodeRepresenterar LinkDestinationSyntaxNode.
LinkReferenceDefinitionSyntaxNodeRepresenterar LinkReferenceDefinitionSyntaxNode.
LinkTitleSyntaxNodeRepresenterar LinkTitleSyntaxNode.
ListItemMarkerBasimplementering av ListItemMarker.
ListItemSyntaxNodeRepresenterar ListItemSyntaxNode.
ListSyntaxNodeBasimplementering av ListSyntaxNode.
MarkdownExceptionMarkdown-undantaget
MarkdownSyntaxFactorySkapar objekt med CreateInstance
MarkdownSyntaxNodeBasimplementering av MarkdownSyntaxNode.
MarkdownSyntaxNodeFilterBasimplementering av MarkdownSyntaxNodeFilter.
MarkdownSyntaxTokenRepresenterar Markdown Syntax Token.
MarkdownSyntaxTreeRepresenterar Markdown-syntaxträdet.
MarkdownSyntaxVisitorBasklassen för markdown syntax besökare.
MarkdownTextWriterRepresenterar Markdown text writer
MultiLineContainerBlockSyntaxNodeBasimplementering av en MultiLine Container Block Syntax Node
NodeIteratorNoditeratorn.
NodeListBasimplementering av NodeList.
NodeList<T>Basimplementering av NodeList.
OrderedListItemMarkerRepresenterar den ordnade listobjektsmarkören.
OrderedListSyntaxNodeRepresenterar syntaxen för den ordnade listan.
ParagraphSyntaxNodeRepresenterar styckesyntaxnoden.
ReferenceImageSyntaxNodeReferensbildens syntax.
ReferenceLinkSyntaxNodeRepresenterar referenslänkens syntax.
SetextHeadingSyntaxNodeRepresenterar Setext-rubriksyntaxnoden.
SoftBreakSyntaxNodeRepresenterar den mjuka syntaxen.
SyntaxNodeCollection<T>Representerar en samling syntaxnoder.
TableCellSyntaxNodeRepresenterar tabellcellsyntaxnoden.
TableDelimiterSyntaxNodeRepresenterar syntaxnoden för tabellavgränsaren.
TableRowSyntaxNodeTabellradens syntaxnod.
TableSyntaxNodeKlassnoden TableSyntax.
TaskListItemMarkerUppgiftslistans objektmarkör.
TaskListItemSyntaxNodeSyntaxnoden för uppgiftslistans objekt.
TextSyntaxNodeImplementerade textsyntaxnoden.
ThematicBreakSyntaxNodeImplementerade Thematic Break Syntax Node.
TraversalDen abstrakta klassen Traversal
TreeWalkerEn trädvandrare.
TriviaCollectionEn samling trivia.
UnorderedListItemMarkerRepresenterar den oordnade listobjektets syntax.
UnorderedListSyntaxNodeRepresenterar den oordnade listsyntaxnoden.
WhitespaceSyntaxNodeRepresenterar blankstegssyntaxnoden.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IWritableBasgränssnitt för IWritable.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
EmphasisRepresenterar betoningen.