Aspose.Html.Toolkit.Optimizers

Den Aspose.Html.Toolkit.Optimizers namnområdet innehåller klasser för att optimera SVG-dokument. Optimeringsprocessen innefattar att ta bort oanvända eller osynliga element och deras attribut, slå samman grupper och minska storleken på vägsegment.

Klasser

KlassBeskrivning
SVGOptimizationOptionsSVGOptimizationOptions är en klass för lagring av alternativ för optimering av SVG-dokument.
SVGOptimizerSVGOptimizer är en statisk klass utformad för att optimera SVG-dokument. Med optimering menar vi att ta bort oanvända eller osynliga element och deras attribut, slå samman grupper och minska storleken på sökvägssegment.
SVGPathOptimizationOptionsSVGPathOptimizationOptions är en klass för att lagra alternativ för att optimera segment av SVG-sökvägselement.