Aspose.Html.Collections

Aspose.Html.Collections ad alanı, düğümleri ve öğeleri temsil etmek, depolamak ve işlemek için sınıflardan oluşur.

sınıflar

SınıfTanım
DOMTokenListDOMTokenList sınıfı, boşlukla ayrılmış belirteçler kümesini temsil eder. JavaScript Array nesnelerinde olduğu gibi 0’dan başlayarak indekslenir. DOMTokenList her zaman büyük/küçük harfe duyarlıdır.
HTMLCollectionHTMLCollection jenerik bir koleksiyonu temsil ederElement .
NamedNodeMapAda göre erişilebilen öznitelik koleksiyonlarını temsil eder.
NodeListNodeList, bu koleksiyonun nasıl uygulanacağını tanımlamadan veya kısıtlamadan, sıralı bir düğüm koleksiyonunun soyutlanmasını sağlar.