Class DOMObjectAttribute

DOMObjectAttribute class

Nesnenin bu öznitelikle işaretlendiğini belirtir, W3C. tarafından tanımlanır

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMObjectAttribute : Attribute

yapıcılar

İsimTanım
DOMObjectAttribute()Default_Constructor

Ayrıca bakınız