Class DOMTreatNullAsAttribute

DOMTreatNullAsAttribute class

Üye değerinin null değerinin belirtilen değer olarak ele alınacağını belirtir.

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMTreatNullAsAttribute : Attribute

yapıcılar

İsimTanım
DOMTreatNullAsAttribute(Type, object)Yeni bir örneğini başlatır.DOMTreatNullAsAttribute sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Type { get; set; }Türün değerini alır veya ayarlar.
Value { get; set; }Değeri alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız