Enum CanvasFillRule

CanvasFillRule enumeration

Bu numaralandırma, bir noktanın bir yolun içinde mi yoksa dışında mı olduğunu belirlemek için doldurma kuralı algoritmasını seçmek için kullanılır.

public enum CanvasFillRule

değerler

İsimDeğerTanım
NonZero0“sıfırdan farklı” değeri, sıfır olmayan sarma kuralını belirtir; burada bir noktanın, o noktadan çizilen yarı sonsuz bir düz çizginin, şeklin bir yönde giden yolundan kaç kez geçtiği, bir şeklinin dışında olduğu kabul edilir. diğer yöne giden yolu geçme sayısına eşittir.
EvenOdd1“çift-tek” değeri çift-tek kuralını belirtir; burada bir noktanın, o noktadan çizilen yarı sonsuz bir düz çizginin şeklin yolundan sayısı çift ise, şeklin dışında olduğu kabul edilir.

Ayrıca bakınız