Interface IImageData

IImageData interface

Belirli bir Uint8ClampedArray’den ve içerdiği görüntünün boyutundan bir ImageData nesnesi oluşturur. Dizi verilmezse siyah bir dikdörtgen görüntüsü oluşturur.

public interface IImageData

Özellikleri

İsimTanım
Data { get; }, RGBA sırasındaki verileri içeren tek boyutlu bir diziyi temsil eden bir Uint8ClampedArray’dir, , 0 ile 255 (dahil) arasında tamsayı değerleri ile.
Height { get; }ImageData. öğesinin piksel cinsinden gerçek yüksekliğini temsil eden işaretsiz bir uzundur.
Width { get; }ImageData. öğesinin piksel cinsinden gerçek genişliğini temsil eden işaretsiz bir uzundur.

Ayrıca bakınız