Interface ITextMetrics

ITextMetrics interface

Tuvaldeki bir metnin boyutunu temsil eder.

public interface ITextMetrics

Özellikleri

İsimTanım
Width { get; }, bir satır içi metin bölümünün hesaplanan genişliğini CSS piksel cinsinden veren bir çifttir.

Ayrıca bakınız