Delegate DOMEventHandler

DOMEventHandler delegate

Olay işleme için geri aramayı temsil eder.

public delegate void DOMEventHandler(object sender, Event e);
ParametreTipTanım
senderObjectgönderen
eEventOlay bağımsız değişkenleri.

Ayrıca bakınız