Aspose.Html.Dom.Mutations

Aspose.Html.Dom.Mutasyonlar DOM mutasyonlarını gözlemleme ve belirli geri arama bilgileri alma imkanı sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
MutationCallbackMutasyon olaylarını işleyecek yöntemi temsil eder.
MutationObserverbirMutationObserver ağacındaki mutasyonları gözlemlemek için kullanılabilir.Node .
MutationObserverInitBu sınıf, yapılandırmak için kullanılan bir seçenekler koleksiyonunu temsil eder.MutationObserver .
MutationRecordMutasyon Kaydı, tek bir DOM mutasyonunu temsil eder. Bu, kendisine iletilen nesnedir.MutationObserver SMutationCallback .