MutationObserverInit.Attributes

MutationObserverInit.Attributes property

Hedefin özniteliklerinde mutasyonlar gözlemlenecekse true olarak ayarlayın. featureOldValue ve/veya featureFilter belirtilmişse atlanabilir.

public bool Attributes { get; set; }

Ayrıca bakınız