SVGPathSeg.PathSegType

SVGPathSeg.PathSegType property

Bu arabirimde tanımlanan sabitlerden biri tarafından belirtilen yol segmentinin türü.

public ushort PathSegType { get; }

Mülk değeri

Yol segmentinin türü.

Ayrıca bakınız