SVGPathSeg.PathSegTypeAsLetter

SVGPathSeg.PathSegTypeAsLetter property

Karşılık gelen tek karakterli komut adı tarafından belirtilen yol segmentinin türü.

public string PathSegTypeAsLetter { get; }

Mülk değeri

Yol segmentinin türü.

Ayrıca bakınız