Class SVGPathSegCurvetoCubicRel

SVGPathSegCurvetoCubicRel class

SVGPathSegCurvetoCubicRel arabirimi, bir “göreceli kübik Bézier eğrisine” (c) yol verisi komutuna karşılık gelir.

public class SVGPathSegCurvetoCubicRel : SVGPathSeg

Özellikleri

İsimTanım
PathSegType { get; }Bu arabirimde tanımlanan sabitlerden biri tarafından belirtilen yol segmentinin türü.
PathSegTypeAsLetter { get; }Karşılık gelen tek karakterli komut adı tarafından belirtilen yol segmentinin türü.
X { get; set; }Bu yol bölümünün bitiş noktası için göreli X koordinatı.
X1 { get; set; }İlk kontrol noktası için ilgili X koordinatı.
X2 { get; set; }İkinci kontrol noktası için ilgili X koordinatı.
Y { get; set; }Bu yol bölümünün bitiş noktası için göreli Y koordinatı.
Y1 { get; set; }İlk kontrol noktası için ilgili Y koordinatı.
Y2 { get; set; }İkinci kontrol noktası için ilgili Y koordinatı.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve - isteğe bağlı olarak - yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType()Bu yöntem ECMAScript nesnesini almak için kullanılır.Type .

Ayrıca bakınız