Class SVGPathSegCurvetoCubicSmoothAbs

SVGPathSegCurvetoCubicSmoothAbs class

SVGPathSegCurvetoCubicSmoothAbs arabirimi, “mutlak düz kübik eğriye” (S) yol veri komutuna karşılık gelir.

public class SVGPathSegCurvetoCubicSmoothAbs : SVGPathSeg

Özellikleri

İsimTanım
PathSegType { get; }Bu arabirimde tanımlanan sabitlerden biri tarafından belirtilen yol segmentinin türü.
PathSegTypeAsLetter { get; }Karşılık gelen tek karakterli komut adı tarafından belirtilen yol segmentinin türü.
X { get; set; }Bu yol bölümünün bitiş noktası için mutlak X koordinatı.
X2 { get; set; }İkinci kontrol noktası için mutlak X koordinatı.
Y { get; set; }Bu yol bölümünün bitiş noktası için mutlak Y koordinatı.
Y2 { get; set; }İkinci kontrol noktası için mutlak Y koordinatı.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve - isteğe bağlı olarak - yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType()Bu yöntem ECMAScript nesnesini almak için kullanılır.Type .

Ayrıca bakınız