Class SVGPathSegLinetoHorizontalAbs

SVGPathSegLinetoHorizontalAbs class

SVGPathSegLinetoHorizontalAbs arabirimi, bir “mutlak yatay çizgiye” (H) yol verisi komutuna karşılık gelir.

public class SVGPathSegLinetoHorizontalAbs : SVGPathSeg

Özellikleri

İsimTanım
PathSegType { get; }Bu arabirimde tanımlanan sabitlerden biri tarafından belirtilen yol segmentinin türü.
PathSegTypeAsLetter { get; }Karşılık gelen tek karakterli komut adı tarafından belirtilen yol segmentinin türü.
X { get; set; }Bu yol bölümünün bitiş noktası için mutlak X koordinatı.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve - isteğe bağlı olarak - yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType()Bu yöntem ECMAScript nesnesini almak için kullanılır.Type .

Ayrıca bakınız