Class SVGPathSegLinetoHorizontalRel

SVGPathSegLinetoHorizontalRel class

SVGPathSegLinetoHorizontalRel arayüzü, “göreceli yatay çizgi” (h) yol veri komutuna karşılık gelir.

public class SVGPathSegLinetoHorizontalRel : SVGPathSeg

Özellikleri

İsimTanım
PathSegType { get; }Bu arabirimde tanımlanan sabitlerden biri tarafından belirtilen yol segmentinin türü.
PathSegTypeAsLetter { get; }Karşılık gelen tek karakterli komut adı tarafından belirtilen yol segmentinin türü.
X { get; set; }Bu yol bölümünün bitiş noktası için göreli X koordinatı.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve - isteğe bağlı olarak - yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType()Bu yöntem ECMAScript nesnesini almak için kullanılır.Type .

Ayrıca bakınız