SVGPathSegLinetoRel.X

SVGPathSegLinetoRel.X property

Bu yol bölümünün bitiş noktası için göreli X koordinatı.

public float X { get; set; }

Mülk değeri

Göreceli X koordinatı

istisnalar

istisnaşart
DOMExceptionKodNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Salt okunur bir özniteliğin değeri değiştirilmeye çalışıldığında ortaya çıktı.

Ayrıca bakınız