SVGPathSegLinetoRel.Y

SVGPathSegLinetoRel.Y property

Bu yol bölümünün bitiş noktası için göreli Y koordinatı.

public float Y { get; set; }

Mülk değeri

Göreceli Y koordinatı

istisnalar

istisnaşart
DOMExceptionKodNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Salt okunur bir özniteliğin değeri değiştirilmeye çalışıldığında ortaya çıktı.

Ayrıca bakınız