Aspose.Html.Dom.Svg.Saving

Aspose.Html.Dom.Svg.Saving kaydetme sürecini belirtmek için ikincil rol sınıfları içerir. Örneğin, kaydetme seçenekleri ve belgenin kaydedildiği biçimi.

sınıflar

SınıfTanım
SVGSaveOptionsSVG kaydetme seçeneklerini temsil eder.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
SVGSaveFormatBelgenin kaydedildiği biçimi belirtir.