Aspose.Html.Dom.Traversal.Filters

Düğüm filtreleme işlevi tarafından temsil edilen ad alanı. Filtreler, düğümlerin nasıl “filtreleneceğini” bilen nesnelerdir. Bir düğüm yineleyicisine veya ağaç gezginine bir düğüm filtresi verilirse, , sonraki düğümü döndürmeden önce filtreyi uygular. Filtre düğümü kabul et diyorsa, çapraz mantık onu döndürür; aksi takdirde, geçiş bir sonraki düğümü arar ve reddedilen düğüm orada değilmiş gibi davranır.

sınıflar

SınıfTanım
NodeFilterFiltreler, düğümlerin nasıl “filtreleneceğini” bilen nesnelerdir.