DOMObject.GetPlatformType

DOMObject.GetPlatformType method

Bu yöntem ECMAScript nesnesini almak için kullanılır.Type .

public virtual Type GetPlatformType()

Geri dönüş değeri

ECMAScript nesnesiType .

Ayrıca bakınız