Interface IChildNode

IChildNode interface

tanımlarIChildNode tarafından uygulanması gereken arayüzNode bunun bir ebeveyni olabilir.

public interface IChildNode

yöntemler

İsimTanım
Remove()Geçerli düğümü üst öğeden kaldırır.

Ayrıca bakınız