Interface IDOMImplementation

IDOMImplementation interface

DOMImplementation arabirimi, belge nesne modelinin herhangi bir özel örneğinden bağımsız işlemleri gerçekleştirmek için bir dizi yöntem sağlar.

public interface IDOMImplementation

yöntemler

İsimTanım
CreateDocument(string, string, DocumentType)Belge öğesiyle belirtilen türde bir DOM Belgesi nesnesi oluşturur.
CreateDocumentType(string, string, string)Boş bir DocumentType düğümü oluşturur. Varlık bildirimleri ve notasyonları kullanıma sunulmaz. Varlık referansı genişletmeleri ve varsayılan öznitelik eklemeleri gerçekleşmez.
CreateHTMLDocument(string)Başlık bağımsız değişkeni çıkarılmadığı sürece, bir başlık öğesi de dahil olmak üzere halihazırda oluşturulmuş temel bir ağaçla bir belge döndürür.
HasFeature()DOM uygulamasının, DOM Özellikleri’nde belirtildiği gibi belirli bir özelliği ve sürümü uygulayıp uygulamadığını test edin.

Ayrıca bakınız