Node.BaseURI

Node.BaseURI property

Bu düğümün mutlak temel URI’si veya uygulama mutlak bir URI elde edemediyse null.

public virtual string BaseURI { get; }

Ayrıca bakınız