Node.LocalName

Node.LocalName property

Bu düğümün nitelikli adının yerel kısmını döndürür. ELEMENT_NODE ve ATTRIBUTE_NODE dışında herhangi bir türdeki düğümler ve Document.createElement() gibi DOM Düzey 1 yöntemiyle oluşturulan düğümler için bu her zaman boştur.

public virtual string LocalName { get; }

Mülk değeri

Yerelin adı.

Ayrıca bakınız