Node.LookupNamespaceURI

Node.LookupNamespaceURI method

Bu düğümden başlayarak verilen önekle ilişkili ad alanı URI’sine bakın.

public string LookupNamespaceURI(string prefix)
ParametreTipTanım
prefixStringönek

Geri dönüş değeri

Ad alanı URI’sini döndürür

Ayrıca bakınız