Node.NodeValue

Node.NodeValue property

Türüne bağlı olarak bu düğümün değeri.

public virtual string NodeValue { get; set; }

Mülk değeri

Düğüm değeri.

Ayrıca bakınız