Node.OwnerDocument

Node.OwnerDocument property

Bu düğümle ilişkili Belge nesnesi. Bu aynı zamanda yeni düğümler oluşturmak için kullanılan Belge nesnesidir. Bu düğüm, henüz herhangi bir Belge ile kullanılmayan bir Belge veya Belge Türü olduğunda, bu null.

public virtual Document OwnerDocument { get; }

Ayrıca bakınız