Node.PreviousSibling

Node.PreviousSibling property

Bu düğümden hemen önceki düğüm. Böyle bir düğüm yoksa bu, null. değerini döndürür.

public Node PreviousSibling { get; }

Ayrıca bakınız