Interface ILinearGradientBrush

ILinearGradientBrush interface

Fırça arabirimini doğrusal bir degradeyle tanımlar.

public interface ILinearGradientBrush : IGradientBrush

Özellikleri

İsimTanım
Angle { get; }Degradenin oryantasyon çizgisinin x ekseninden saat yönünde derece cinsinden ölçülen açısını alır.
EndColor { get; }Doğrusal degradenin bitiş rengini alın.
EndPoint { get; }Doğrusal degradenin başlangıç noktasını alın.
Rect { get; }Degradenin başlangıç ve bitiş noktalarını tanımlayan dikdörtgen bir bölge elde edin.
StartColor { get; }Doğrusal degradenin başlangıç rengini alın.
StartPoint { get; }Doğrusal degradenin başlangıç noktasını alın.

Ayrıca bakınız