Class ButtonElement

ButtonElement class

ButtonElement, HTMLButtonElement. ile ilişkilendirilmiş bir sarmalayıcıyı temsil eder.

public class ButtonElement : FormElement<HTMLButtonElement>

Özellikleri

İsimTanım
ElementType { get; }Öğenin türünü alır.
HtmlElement { get; }
override Id { get; set; }Button öğesinin Id özniteliğini temsil eder.
override Name { get; set; }Düğme öğesinin ad özniteliğini temsil eder.
Type { get; set; }Form denetimi türü.
override Value { get; set; }Doğrudan “değer” özniteliğine eşlenen düğme öğesinin dize değerini temsil eder.

Ayrıca bakınız