Class DataListElement

DataListElement class

DataListElement, HTMLDataListElement ile ilişkilendirilmiş bir sarmalayıcıyı temsil eder.

public class DataListElement : FormElement<HTMLDataListElement>

yapıcılar

İsimTanım
DataListElement(HTMLDataListElement)Yeni bir örneğini başlatır.DataListElement sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
ElementType { get; }Öğenin türünü alır.
HtmlElement { get; }
virtual Id { get; set; }Form öğesinin tanımlayıcısını alır veya ayarlar.
virtual Name { get; set; }Form öğesinin adını alır veya ayarlar.
Options { get; }Bir seçenek listesi döndürür
virtual Value { get; set; }field değeri

Ayrıca bakınız