FormElement.Id

FormElement.Id property

Form öğesinin tanımlayıcısını alır veya ayarlar.

public virtual string Id { get; set; }

Mülk değeri

tanımlayıcı.

Ayrıca bakınız