FormElement.Name

FormElement.Name property

Form öğesinin adını alır veya ayarlar.

public virtual string Name { get; set; }

Mülk değeri

Ad.

Ayrıca bakınız