Enum FormElementType

FormElementType enumeration

Form Öğeleri türlerinin bir listesini ve bunların HTML Öğelerine karşılık gelenlerini temsil eder

public enum FormElementType

değerler

İsimDeğerTanım
Unknown0Uygulananlardan herhangi birine dönüştürülmeyen herhangi bir HTML Öğesine karşılık gelirFormElement .
Input1Karşılık gelenHTMLInputElement .
Select2Karşılık gelenHTMLSelectElement .
TextArea3Karşılık gelenHTMLTextAreaElement .
Option4Karşılık gelenHTMLOptionElement .
Button5Karşılık gelenHTMLButtonElement .
DataList6Karşılık gelenHTMLDataListElement .

Ayrıca bakınız