Class OptionCollection

OptionCollection class

OptionElements, IHTMLOptionsCollection ile ilişkili bir sarmalayıcıyı temsil eder.

public class OptionCollection : IEnumerable<OptionElement>

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Listedeki Seçenek sayısı.
Item { get; }Şunu alır:OptionElement belirtilen dizinde.

yöntemler

İsimTanım
Add()Yeni seçenek ekle.
GetEnumerator()Koleksiyon boyunca yinelenen bir numaralandırıcı döndürür.
Remove(OptionElement)Seçeneği listeden kaldırın.

Ayrıca bakınız