Class SubmissionResult

SubmissionResult class

Bu sınıf, form verilerinin sunucuya gönderilmesinin sonucunu temsil eder.

public class SubmissionResult : IDisposable

Özellikleri

İsimTanım
Content { get; }Yanıt mesajının içeriğini alır.
IsSuccess { get; }Bu sonucun başarılı olup olmadığını gösteren bir değer alır.
ResponseMessage { get; }Sunucuya veri göndermenin sonucunu temsil eden mesajı alır.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve yönetilen kaynakları serbest bırakır.
LoadDocument()Bu yöntem, yeni belgeyi yanıt mesajına göre yükler.

Ayrıca bakınız