Class TextAreaElement

TextAreaElement class

TextAreaElement, HTMLTextAreaElement ile ilişkili bir sarmalayıcıyı temsil eder.

public class TextAreaElement : FormElement<HTMLTextAreaElement>

Özellikleri

İsimTanım
ElementType { get; }Öğenin türünü alır.
HtmlElement { get; }
virtual Id { get; set; }Form öğesinin tanımlayıcısını alır veya ayarlar.
override Name { get; set; }Giriş öğesinin ad özniteliğini temsil eder.
Type { get; }Bu formun türü control.
override Value { get; set; }Doğrudan “değer” özniteliğine eşlenen giriş öğesinin dize değerini temsil eder.

Ayrıca bakınız