Aspose.Html.IO

Standart IO (giriş-çıkış) araçlarına ek olarak Aspose.Html.IO ad alanı, yardımcı sınıfları ve arabirimleri içerir.

sınıflar

SınıfTanım
FileCreateStreamProviderTemsil ederFileStream işleme cihazlarına akış sağlamak için uygulama.
OutputStreamYedek akış, gerçek çıkış akışını sarar ve ona erişimi kontrol eder. OutputStream çıkış akışının konumunu açıklayan URI verilerini içerir.
OutputStreamContextÇıkış akışının başlatılması için bir bağlam.

Arayüzler

ArayüzTanım
IBlobBir Blob nesnesi, bir bayt dizisine atıfta bulunur ve bayt dizisindeki toplam bayt sayısı olan bir boyut özniteliğine ve bayt dizisinin ortam türünü temsil eden küçük harflerle ASCII kodlu bir dize olan bir tür özniteliğine sahiptir. .
ICreateStreamProviderİşleme cihazlarına akış sağlayan sınıflar tarafından uygulanabilen bir arabirimi temsil eder.
IFileFile nesnesi, bir dize olan name özniteliğine sahip bir Blob nesnesidir; bir oluşturucu aracılığıyla web uygulaması içinde oluşturulabilir veya temel (OS) dosya sisteminden bir dosyadan bir bayt dizisine referanstır.
IFileListDosya listesi için arabirimi temsil eder.
IOutputStorageÇıkış akışlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlarOutputStream .