Aspose.Html.Net.Headers

Aspose.Html.Net.Headers ağ oluşturma. adresindeki başlık içeriğini tanımlayan için birkaç veri sınıfı sağlar

sınıflar

SınıfTanım
ContentDispositionHeaderValueContent-Disposition başlık değerini temsil eder.
ContentTypeHeaderValueİçerik Türü başlık değerini temsil eder.
NameValueHeaderValueBir başlık değerini tanımlayan bir ad/değer çiftini temsil eder.