Aspose.Html.Net.MessageFilters

Aspose.Html.Net.MessageFilters ad alanı, ileti filtresi soyutlamasını uygulayan sınıfları sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
ProtocolMessageFilterKaynak protokolü tarafından ileti filtresinin uygulanmasını temsil eder.