Class ResponseHeaders

ResponseHeaders class

Bir yanıtla ilişkili protokol başlıklarını içerir.

public class ResponseHeaders : WebHeaderCollection

yapıcılar

İsimTanım
ResponseHeaders()Yeni bir örneğini başlatır.RequestHeaders sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
ContentType { get; }Content-Type başlık değerini alır.

Ayrıca bakınız