Aspose.Html.Rendering.Doc

Aspose.Html.Rendering.Doc ad alanı, belirli aygıt sınıfının yanı sıra bir DOCX belgesine dönüştürmekten sorumlu birkaç rendering seçenek sınıfı sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
DocDeviceBir DOCX belgesine dönüştürmeyi temsil eder.
DocRenderingOptionsiçin oluşturma seçeneklerini temsil ederDocDevice .

numaralandırma

numaralandırmaTanım
DocumentFormatÇıktı belgesinin dosya biçimini temsil eder.
FontEmbeddingRuleYazı tipi yerleştirme kurallarını temsil eder.