Aspose.Html.Rendering.Fonts

Aspose.Html.Rendering.Fonts ad alanı, yazı tipi eşleştirme algoritmasının bazı bölümlerini kontrol etmenize izin veren sınıflar ve yöntemler içerir.

sınıflar

SınıfTanım
FontMatcherBu sınıf, yazı tipi eşleştirme algoritmasının bazı kısımlarını kontrol etmenizi sağlar.
FontMatchingPropertiesBu sınıf, eşleşen yazı tipini açıklayan özellikleri içerir.